نرم افزار حقوق و دستمزد

 

نرم افزار حقوق و دستمزد :

محاسبات حقوق و دستمزد کارکنان، يکي از وقت گيرترين فعاليت هايي است که همواره با احتمال بروز خطاهاي انساني در جمع آوري اطلاعات کارکرد و محاسبه دقيق حقوق و مزاياي پرسنل همراه بوده است سیستم حقوق و دستمزد شرکت پارس رایانه شاپرك ، مجموعه عملیات مربوط به فرایند حقوق و دستمزد از ثبت اطلاعات پایه، انجام محاسبات مختلف و گزارش دهی متنوع و ايجاد فايلهاي خروجي مربوط به سازمانها(تامين اجتماعي،تامين درماني،دارائي،بازنشستگي،انواع بانكها) را پوشش می دهد و با هدف ایجاد انعطاف پذیری لازم در فرایند پرداخت حقوق، محاسبات پیچیده و متنوع را به سرعت و با دقت زیاد انجام داده و از این حیث تسهیلات کارآمدی را فراهم کرده است.

با توجه به پیچیدگی ها و وجود قوانين استخدامي متعدد و متنوع در محاسبه، دقت در انجام محاسبات و پاسخ دهی مناسب به سازمان ها، دارای اهمیت بسیار زیادی است. این سیستم به صورت انعطاف پذیر با ساده سازی و دقت بخشی به فرایند پرداخت حقوق و دستمزد، تسهیلات کارآمدی را در اختیار سازمان ها قرار می دهد.

ارائه گزارش های متناسب با استانداردها و فرمت های ارائه شده توسط سازمان های مربوطه، معمولا چالشی مهم در فرایند پرداخت حقوق به حساب می آید. امکان تهیه انواع گزارش های حقوقی و خاص در سیستم حقوق و دستمزد پیش بینی شده است.

به روز بودن، انعطاف و پیاده سازی قوانین و فرمولهای محاسباتی و سهولت کاربری این نرم افزار از اهمیت بسزایی برخوردار است. نرم افزار حقوق دستمزد شركت پارس رایانه شاپرك باامکان تعریف انواع پارامترهای محاسباتی برای سیستم حقوق و تعیین فرمولاسیون دلخواه و ارائه گزارشهای متنوع ،انتخابی شایسته جهت پوشش نیازهای شما در این حوزه می باشد.

برخی از از امکانات :

-  نرم افزار محاسبه و صدور حقوق و دستمزد ماهيانه پرسنل

-  امكان ثبت كامل اطلاعات مشخصات اصلي از قبيل مشخصات فردي ، وضعيت خدمتي و استخدامي و شغلي ، مشخصات  بيمه ، مشخصات بانكي و ..

امكان تعريف و تنظيم رقم هاي احكام و مزاياي مستمر و غير مستمر (درصورت نصب و استفاده از نرم افزار پرسنلي امكان انتقال ارقام مزايا به اين نرم افزار وجود دارد)

-  امكان تعريف و تنظيم و مديريت انواع كسورات مستمر و غير مستمر

-  امكان ثبت اطلاعات كامل مربوط به كاركرد پرسنل(انواع اضافه كار ، غيبت ، مريضي و ...)

-  امكان ثبت ماموريتها و تعريف كليه تنظيمات و محاسبات مربوط به آنها

-  امكان اعمال كليه تنظيمات سيستم نظير معافيتهاي حقوقي و مزايا و ... به صورت پويا

-  امكان تعريف و تغيير امضاكنندگان اسناد حقوقي

-  امكان تعريف و تغيير جدول معافيت مالياتي ساليانه

-  قابليت تعريف و تغيير عناوين مزايا و كسورات به صورت ماهيانه و يا ساليانه

-  امكان ثبت و تغيير گروهي مزايا و كسورات براي پرسنل جهت سرعت بخشيدن در ثبت اطلاعات

-  قابليت تعريف ضوابط و مقررات مربوط به نحوه محاسبات نظامهاي حقوق مختلف (جدول مشموليت)

-  قابليت تعريف كليه ضوابط و مقررات تاثير گذار در سيستم و محاسبات به صورت پويا (اطلاعات ضرايب)

-  امكان تعريف كليه فرمولهاي محاسباتي بدون نياز به كدنويسي

-  امكان تعريف فرمولها و محاسبات فردي براي افراد خاص از قبيل جانبازان و ...

-  امكان محاسبه فيش حقوقي به صورت فردي و گروهي با سرعت فوق العاده

-  قابليت محاسبه انواع معوقات پرسنل ناشي از حكم ، ناشي از تغيير ضوابط و مقررات و ...(تفاوتها)

-  امكان پرداخت مبالغي خاص به صورت مجزا  از حقوق ماهيانه تحت عنوان پرداختهاي متفرقه

-  امكان محاسبه و پرداخت عيدي ساليانه به پرسنل

امكان محاسبه حقوق ماهيانه ، اضافه كار و ماموريت ، پرداخت متفرقه ، عيدي ، تفاوت ها و بازنشستگان هر كدام به صورت مجزا از هم و ليست گيري اين عناوين به صورت تفكيكي

-  قابليت ثبت اطلاعات كارگران روزمزد و ليست گيري از حقوق ماهيانه و تهيه ديسكت بيمه جهت اين نوع پرسنل

-  امكان گزارشگيري هاي متنوع از قبيل ليست حسابداري و سرجمع ، ليست بانك ، اضافه كاري ، ماموريت ،  بدهي، بازنشستگي و انواع  ليست هاي بيمه و ساير انواع ليست هاي مورد نياز شهرداري و   ...

-  امكان تهيه انواع فایل  هاي بانكها ، انواع  بيمه ، ‌ماليات ، بازنشستگی و ...

-  امكان انتقال اتوماتيك احكام جديد از نرم افزار پرسنلي در صورت نصب در شهرداري جهت ثبت مزاياي جديد بدون نياز به ثبت توسط كاربر

-امكان ذخيره و بايگاني اطلاعات و خروجيهاي حقوقي و عناوين مزايا و بدهي ها و امضاكنندگان و ... و تمامي فرمولهاي محاسباتي در هر ماه تحت عنوان اطلاعات سالانه جهت مراجعه در زمانهاي بعدي

-  امکان تعریف تنظیمات حسابهای بودجه در مورد حقوق پرداختی جهت سهولت در ثبت سند حسابداری

-  ضمنا نرخ هاي اضافه كار و درصدهاي مختلف بيمه ها و ... در نرم افزار قابل تعريف و تغيير مي باشد و بر اين مبنا تمامي محاسبات انجام خواهد شد و چندين و چند امكان مختلف حقوق و محاسباتي پر استفاده در نرم افزار پيش بيني شده است .

  • جهت دريافت دمو نرم افزار از طريق منو تماس با ما ، براي ما پيام ارسال كنيد.

 

نرم افزار حسابداري

 

نرم افزار حسابداری :

حسابداری ، ثبت اسناد و هزینه ها از اموری است که همیشه مورد توجه افراد و علی الخصوص ارگان های اجرایی و اداری بوده است.

اطلاعات به روز و قابل اتکا می تواند نقش موثری در تصمیم گیری صحیح و به موقع مدیران داشته باشد. بر این اساس شرکت پارس رایانه شاپرک جهت رفع نياز مشتريان و تسهيل نمودن كارهاي مالي این سیستم را طراحی و ارائه نموده است.

اهداف:

ü      افزايش اطمینان در ثبت و نگهداري اطلاعات مالي

ü      تسريع در عمليات ثبت اطلاعات مالی روزانه و بهينه سازي وقت و هزینه ها

ü      امكان تهيه گزارشات دقيق و كارآمد در زماني كوتاه

ü      افزایش بازدهي با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا

برخی از از امکانات :

-        امكان ثبت و صدور انواع سند حسابداري

-        امكان تعريف عناوين حساب در چهار سطح (كل  معين 1  معين 2  تفضيلي) به صورت نامحدود

-        امكان تعريف نوع حساب (عادي - درآمد - هزينه- افتتاحيه- اختتاميه-كسر/مازاد)

-        امكان تعريف ارقام بودجه مربوط به حسابهاي درآمد و هزينه

-        امكان تعريف متمم بودجه

-        امكان تعريف سمت و عناوين امضاكنندگان اسناد مالي

-        امكان ارائه گزارش تكميلي مربوط به اسناد حسابداري در طي دوره مالي بر اساس شروط مختلف

-    امكان ارائه گزارش تجميع گردش حسابها در يك بازه زماني (گردش بدهكار ، بستانكار حسابها در يك ماه خاص به تفكيك حساب)

-    امكان ارائه گزارش دفتر كل ، روزنامه ، معين و تفضيلي با شروط مختلف اعم از بازه زماني ، بازه شماره اسناد و ياشرح سند يا رديف هاي اسناد و شرطهاي مختلف ديگر

-        امكان ارائه ترازنامه چهار و شش ستونه حسابهاي كل /معين /تفضيلي

-        امكان ارائه گزارش بودجه اي به تفكيك 12 ماه دوره مالي

-    امكان ارائه گزارش تفريغ بودجه (بودجه تعيين شده،وصولي قطعي و افزايش و يا كاهش) در مورد حسابهاي درآمد و هزينه اي سازمان

-        امكان ارائه بودجه پيشنهادي جهت سال مالي آينده(براساس 2 ماهه و 10 ماهه و يا 3ماهه و 9 ماهه)

-        امكان نمايش حسابهاي تعريف شده به صورت درخت واره

-    امكان نمايش گردش بدهكار،بستانكار،مانده هر حساب در هنگام جستجوي حساب ها در ثبت اسناد حسابداري(درصورت تعيين مبلغ بودجه جهت حساب،مبلغ بودجه و مانده بودجه هم ارائه مي شود)

-        امكان تعريف شرح سند و يا شرح رديف هاي اسناد جهت سهولت و سرعت بخشيدن در ثبت اسناد

-        امكان كپي برداي از يك سند خاص جهت سهولت و سرعت بخشيدن در ثبت سند

-    امكان تعريف اسناد خاص اعم از سند حقوق ماهيانه و... و بازيابي آن در ثبت اسناد جهت سهولت در ثبت سند

-        امكان آرشيو الكترونيكي اسناد و مدارك ( اسكن مدارك و اسناد مربوط به يك سند و ذخيره در سيستم )

و چندين و چند امكان كارآمد در نرم افزار

امكانات در حال اضافه شدن

-        امكان تعريف حسابهاي فردي به صورت شناور در سيستم حسابداري(جهت طرف حسابها)

-         امكان تعريف دسته چك ها و امكان صدور چك و چاپ چك در زمان ثبت سند حسابداري

-         امكان ثبت اسناد دريافتني در سيستم حسابداري

-         امكان توليد فرم پيشنهاد بودجه جهت سال مالي آينده توسط سيستم حسابداري

-         امكان توليد صورتهاي مالي مورد نياز مختلف جهت ارائه به حسابرسان و اداره دارائي

-        امكان ارسال صورت معاملات فصلي ارزش افزوده توسط سيستم حسابداري

-     امكان ارتباط سيستم حسابداري با سامانه ارسال پيامك شركت پارس رايانه جهت ارسال پيام يادآوري در رابطه با اسناد پرداختني به مسئول امور مالي و يا هر شخص ديگر و ارسال پيام يادآوري جهت اسناد دريافتني به فرد صاحب چك

-    امكان ثبت سند معكوس به شكل اتوماتيك هم در مورد اسناد پرداختني و دريافتني(پس از پاس شدن چك) از جمله امكاناتي هستش كه در دست اقدام جهت توليد و اضافه كردن به امكانات نرم افزار هستش

-    امكان آلارم جهت چكهاي دريافتني و پرداختني كه تاريخ سررسيد آنها رسيده باشد هم به شكل اتومات در سيستم ايجاد خواهد شد.

-        امکان لینک سيستم حسابداری با نرم افزارهاي حقوق ودستمزد ، کارگزینی ، اموال ، انبار و ...

-    امكان ثبت سند به شكل اتومات در مورد درآمدهايي از سازمان كه به شكل نرم افزاري ثبت و وصول ميشود همانند نرم افزارهاي حوزه درآمد شركت پارس رايانه شاپرك از جمله نوسازي ، شهرسازي ، صنفي ، عوارض خودرو ، آرامستان و ...

-        امكان ارتباط با سيستم هاي جامع شهرسازي و درآمدي موجود در كشور ( از جمله شركت ايران سيستم)

-        در صورت امكان ، سيستم مغايرت گيري بانكي

-         ثبت سند اتوماتيك درآمد از واريزي هايي كه توسط شناسه قبض و پرداخت انجام شده

-    امكان جابجايي كد حساب در اسناد (بدين معني كه اگر يك كد حساب را در نظر بگيريم سيستم قابليت تغيير آن را در تمامي اسنادي كه ثبت شده است به كد حساب ديگري دارد.)

  • جهت دريافت دمو نرم افزار از طريق منو تماس با ما ، براي ما پيام ارسال كنيد.

نرم افزار اموال و دارايي هاي ثابت

 

نرم افزار اموال:

این سیستم نرم افزاری برای ثبت اطلاعات اموال (ورودی و خروجی) طراحی شده و یکی از مهمترین اصول مدیریتی در این خصوص که همانا نظارت و کنترل دقیق می باشد را فراهم نموده و قاعدتا مشکلات موجود در سیستم های سنتی و دستی را برطرف خواهد نمود.

برخی از از امکانات :

-ثبت اموال سازمان بر اساس شماره برچسب ، نوع ) منقول وغير منقول ( و طبقه ، ارزش كارشناسي و ارزش خريداري شده با در نظر گرفتن عمر مفيد

-ثبت درخواست ، ثبت و صدور صورتجلسه تحويل و فروش

ارائه گزارشات اعم از ليست اموال تحويلي به واحدهاي مختلف براساس هر واحد

-تهیه گزارشات مختلف بر اساس نظرات درخواست کننده

-ثبت روش استهلاک برای طبقات تعریف شده و در نهایت محاسبه استهلاک اموال سازمان

-نمایش و گزارش ارقام استهلاک به تفکیک سال ، مال و طبقه 

-ارتباط با نرم افزار انبار ( كالاها پس از ثبت در نرم افزار انبار به سیستم اموال منتقل شده و صورتجلسه تحويل و ... صادر مي شود.)

  • جهت دريافت دمو نرم افزار از طريق منو تماس با ما ، براي ما پيام ارسال كنيد.

اطلاعات تماس

آدرس:  مشهد - خيابان شهيد كريمي - بين كريمي 18 و 20 - پ 83 - طبقه دوم
تلفن:05138581480
با ما در تماس باشید