نرم افزار حسابداري

دسته: نرم افزارهاي مالي نوشته شده توسط Super User

 

نرم افزار حسابداری :

حسابداری ، ثبت اسناد و هزینه ها از اموری است که همیشه مورد توجه افراد و علی الخصوص ارگان های اجرایی و اداری بوده است.

اطلاعات به روز و قابل اتکا می تواند نقش موثری در تصمیم گیری صحیح و به موقع مدیران داشته باشد. بر این اساس شرکت پارس رایانه شاپرک جهت رفع نياز مشتريان و تسهيل نمودن كارهاي مالي این سیستم را طراحی و ارائه نموده است.

اهداف:

ü      افزايش اطمینان در ثبت و نگهداري اطلاعات مالي

ü      تسريع در عمليات ثبت اطلاعات مالی روزانه و بهينه سازي وقت و هزینه ها

ü      امكان تهيه گزارشات دقيق و كارآمد در زماني كوتاه

ü      افزایش بازدهي با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا

برخی از از امکانات :

-        امكان ثبت و صدور انواع سند حسابداري

-        امكان تعريف عناوين حساب در چهار سطح (كل  معين 1  معين 2  تفضيلي) به صورت نامحدود

-        امكان تعريف نوع حساب (عادي - درآمد - هزينه- افتتاحيه- اختتاميه-كسر/مازاد)

-        امكان تعريف ارقام بودجه مربوط به حسابهاي درآمد و هزينه

-        امكان تعريف متمم بودجه

-        امكان تعريف سمت و عناوين امضاكنندگان اسناد مالي

-        امكان ارائه گزارش تكميلي مربوط به اسناد حسابداري در طي دوره مالي بر اساس شروط مختلف

-    امكان ارائه گزارش تجميع گردش حسابها در يك بازه زماني (گردش بدهكار ، بستانكار حسابها در يك ماه خاص به تفكيك حساب)

-    امكان ارائه گزارش دفتر كل ، روزنامه ، معين و تفضيلي با شروط مختلف اعم از بازه زماني ، بازه شماره اسناد و ياشرح سند يا رديف هاي اسناد و شرطهاي مختلف ديگر

-        امكان ارائه ترازنامه چهار و شش ستونه حسابهاي كل /معين /تفضيلي

-        امكان ارائه گزارش بودجه اي به تفكيك 12 ماه دوره مالي

-    امكان ارائه گزارش تفريغ بودجه (بودجه تعيين شده،وصولي قطعي و افزايش و يا كاهش) در مورد حسابهاي درآمد و هزينه اي سازمان

-        امكان ارائه بودجه پيشنهادي جهت سال مالي آينده(براساس 2 ماهه و 10 ماهه و يا 3ماهه و 9 ماهه)

-        امكان نمايش حسابهاي تعريف شده به صورت درخت واره

-    امكان نمايش گردش بدهكار،بستانكار،مانده هر حساب در هنگام جستجوي حساب ها در ثبت اسناد حسابداري(درصورت تعيين مبلغ بودجه جهت حساب،مبلغ بودجه و مانده بودجه هم ارائه مي شود)

-        امكان تعريف شرح سند و يا شرح رديف هاي اسناد جهت سهولت و سرعت بخشيدن در ثبت اسناد

-        امكان كپي برداي از يك سند خاص جهت سهولت و سرعت بخشيدن در ثبت سند

-    امكان تعريف اسناد خاص اعم از سند حقوق ماهيانه و... و بازيابي آن در ثبت اسناد جهت سهولت در ثبت سند

-        امكان آرشيو الكترونيكي اسناد و مدارك ( اسكن مدارك و اسناد مربوط به يك سند و ذخيره در سيستم )

و چندين و چند امكان كارآمد در نرم افزار

امكانات در حال اضافه شدن

-        امكان تعريف حسابهاي فردي به صورت شناور در سيستم حسابداري(جهت طرف حسابها)

-         امكان تعريف دسته چك ها و امكان صدور چك و چاپ چك در زمان ثبت سند حسابداري

-         امكان ثبت اسناد دريافتني در سيستم حسابداري

-         امكان توليد فرم پيشنهاد بودجه جهت سال مالي آينده توسط سيستم حسابداري

-         امكان توليد صورتهاي مالي مورد نياز مختلف جهت ارائه به حسابرسان و اداره دارائي

-        امكان ارسال صورت معاملات فصلي ارزش افزوده توسط سيستم حسابداري

-     امكان ارتباط سيستم حسابداري با سامانه ارسال پيامك شركت پارس رايانه جهت ارسال پيام يادآوري در رابطه با اسناد پرداختني به مسئول امور مالي و يا هر شخص ديگر و ارسال پيام يادآوري جهت اسناد دريافتني به فرد صاحب چك

-    امكان ثبت سند معكوس به شكل اتوماتيك هم در مورد اسناد پرداختني و دريافتني(پس از پاس شدن چك) از جمله امكاناتي هستش كه در دست اقدام جهت توليد و اضافه كردن به امكانات نرم افزار هستش

-    امكان آلارم جهت چكهاي دريافتني و پرداختني كه تاريخ سررسيد آنها رسيده باشد هم به شكل اتومات در سيستم ايجاد خواهد شد.

-        امکان لینک سيستم حسابداری با نرم افزارهاي حقوق ودستمزد ، کارگزینی ، اموال ، انبار و ...

-    امكان ثبت سند به شكل اتومات در مورد درآمدهايي از سازمان كه به شكل نرم افزاري ثبت و وصول ميشود همانند نرم افزارهاي حوزه درآمد شركت پارس رايانه شاپرك از جمله نوسازي ، شهرسازي ، صنفي ، عوارض خودرو ، آرامستان و ...

-        امكان ارتباط با سيستم هاي جامع شهرسازي و درآمدي موجود در كشور ( از جمله شركت ايران سيستم)

-        در صورت امكان ، سيستم مغايرت گيري بانكي

-         ثبت سند اتوماتيك درآمد از واريزي هايي كه توسط شناسه قبض و پرداخت انجام شده

-    امكان جابجايي كد حساب در اسناد (بدين معني كه اگر يك كد حساب را در نظر بگيريم سيستم قابليت تغيير آن را در تمامي اسنادي كه ثبت شده است به كد حساب ديگري دارد.)

  • جهت دريافت دمو نرم افزار از طريق منو تماس با ما ، براي ما پيام ارسال كنيد.