نرم افزار اموال و دارايي هاي ثابت

دسته: نرم افزارهاي مالي نوشته شده توسط Super User

 

نرم افزار اموال:

این سیستم نرم افزاری برای ثبت اطلاعات اموال (ورودی و خروجی) طراحی شده و یکی از مهمترین اصول مدیریتی در این خصوص که همانا نظارت و کنترل دقیق می باشد را فراهم نموده و قاعدتا مشکلات موجود در سیستم های سنتی و دستی را برطرف خواهد نمود.

برخی از از امکانات :

-ثبت اموال سازمان بر اساس شماره برچسب ، نوع ) منقول وغير منقول ( و طبقه ، ارزش كارشناسي و ارزش خريداري شده با در نظر گرفتن عمر مفيد

-ثبت درخواست ، ثبت و صدور صورتجلسه تحويل و فروش

ارائه گزارشات اعم از ليست اموال تحويلي به واحدهاي مختلف براساس هر واحد

-تهیه گزارشات مختلف بر اساس نظرات درخواست کننده

-ثبت روش استهلاک برای طبقات تعریف شده و در نهایت محاسبه استهلاک اموال سازمان

-نمایش و گزارش ارقام استهلاک به تفکیک سال ، مال و طبقه 

-ارتباط با نرم افزار انبار ( كالاها پس از ثبت در نرم افزار انبار به سیستم اموال منتقل شده و صورتجلسه تحويل و ... صادر مي شود.)

  • جهت دريافت دمو نرم افزار از طريق منو تماس با ما ، براي ما پيام ارسال كنيد.