نرم افزار صدور فيش درآمد

نرم افزار درآمد :

شهرداری ها منابع درآمدی مختلفی نظیر امور مربوط به تاکسیرانی ، اتوبوسرانی ، نوسازی ، آرامستان ها ، عوارض خودرو و ... دارند که ثبت و مدیریت این ها به صورت دستی و سنتی امری پیچیده می باشد.این شرکت در جهت تحقق اهداف خود و رضایت کامل مشتریان برای تمامی موارد فوق نرم افزارهای کاربردی مورد نیاز را طراحی نموده است.

ضمنا برای آن دسته از مشتریانی که امکانات کامل نرم افزارهای مورد اشاره را نیاز نداشته و فقط به مبالغ درآمدی آن ها نیاز دارند ، نرم افزاری را تحت عنوان سیستم درآمد طراحی نموده تا بتوانند فقط کلیه اطلاعات درآمدی ( ازقبیل تاکسیرانی ، اتوبوسرانی ، متوفیات و ... ) را ثبت و مدیریت نماید.

اطلاعات تماس

آدرس:  مشهد - خيابان شهيد كريمي - بين كريمي 18 و 20 - پ 83 - طبقه دوم
تلفن:05138581480
با ما در تماس باشید