نرم افزار پرسنلي

نرم افزار پرسنلی :

نگهداری اطلاعات پرسنلی یکی از مهمترین نیاز هایی است که به طور مستمر مدیران را درگیر نموده است. این نرم افزار در واقع به عنوان هسته اصلی نرم افزار هوشمند یکپارچه مدیریت منابع انسانی مطرح گردیده و کلیه اطلاعات زیر ساختی مربوط به هر پرسنل را ثبت ، نگهداري و آرشیو می نماید.

برخی از از امکانات :

-ثبت مشخصات پرسنلی (كارگري،كارمندي،بازنشستگان) و امكان تهیه گزارش مورد نیاز به صورت شناور از اطلاعات

-ثبت اطلاعات ، ضرايب و مزاياي پرسنل براي صدور احكام كارگزيني و تهیه گزارش مورد نیاز

-ثبت و صدور انواع مرخصي و ماموريت و تهیه گزارش مورد نیاز

-ثبت مشخصات افراد تحت تكفل پرسنل و تهیه گزارش مورد نیاز

-ثبت مشاغل مورد تصدي ، مدارك تحصيلي ، نمرات ارزشيابي ، دوره هاي آموزشي و تهیه گزارش مورد نیاز

-ثبت تشويقات و تخلفات و تهیه گزارش مورد نیاز

-ثبت اطلاعات انفصال خدمت در طي دوره كاري فرد و تهیه گزارش مورد نیاز

-ثبت اطلاعات افراد متقاضي كار سازمان و تهیه گزارش مورد نیاز

-ثبت اطلاعات صورتجلسات شورا ، فرم ارسالي به گزينش ، فرم بازنشستگان ، سوابق تدريس ، آثار علمي تحقيقاتي ، عضويت در شورا ، مجامع و تهیه گزارش موردنظر

-ثبت اطلاعات كدينگ ( انواع اطلاعات فردي و شغلي و متفرقه )

 • جهت دريافت دمو نرم افزار از طريق منو تماس با ما ، براي ما پيام ارسال كنيد.

نرم افزار دبيرخانه و اتوماسيون اداري

نرم افزار اتوماسیون اداری :

امروزه مدیریت بر گردش کار و مکاتبات اداری و همچنین مدیریت زمان در سازمانها و موسسات اقتصادی بکلی متحول شده است و استفاده از روشهای کند و مشکلساز اداری غیرمکانیزه قابل قبول نمیباشد. حجم بالای اطلاعات و مکاتبات و دسترسی کند، مسئولین و مدیران را که به مدیریت زمان در مجموعه تحت رهبری خود بها میدهند بسوی اتوماسیون اداری در ابعاد مختلف رهنمون ساخته است.

یکسیستم اتوماسیون اداری مناسب ، بهترین ابزار برای رسیدن به راهکارهای مفید در جهت صرفهجویی زمان و استفاده بهینه از وقت و منابع در سازمان میباشد. راهحلهای مکانیزه به گردش مکاتبات سازمان سرعت بخشیده و همچنین مدیریت بر گردش کارها را میسر میسازد.

اتوماسیون اداریکه بیشتر با مفهوم خودکارسازی اداری از آن یاد میشود، مجموعه‌ای ازروشهای کاری نرم‌افزاري و سخت‌افزاری رایانه است که برای ذخیره وبازیابی ومبادله اسناد و اطلاعات اداری به کار می‌رود. اتوماسیون اداریمکانیزمی است درراستای بهبود بهره وری سازمان ازطریق اعمال مدیریت اثربخش و کارا برمجموعه فعالیتهای سازمان بابهره گیری از:

 

 • گردش الکترونیکی مکاتبات درسطح سازمان
 • جستجوی آسان دراطلاعات نامه هاي صادره و وارده ذخیره شده
 • پاسخگویی سریع وبه موقع به مراجعان
 • حذف کاغذ از چرخه مکاتبات اداری
 • اعمال کنترل مناسب برکاربران
 • ثبت و نگهداری بهینه اطلاعات
 • بهبود ارتباطات درون سازمانی
 • تهیه گزارشات و آمار دقیق اطلاعاتی
 • و

همانطورکه میدانیم هرسازمانی برای انجام مأموریت و رسیدن به اهداف معینی تشکیل میگردد و این اهداف، تعیین کننده فعالیتهای اساسی سازمان محسوب میشوند. با توجه به اینکه نتیجه اهداف، اندیشه‌ها، فعالیتها و اقدامات انجام شده درهرسازمان بصورت اسناد و مدارک نگهداری میشود و این سوابق باصرف وقت و هزینه‌های زیاد تهیه میشود، لذا حاوی اطلاعات و تجربیات گرانبهاییست که درتعالی اهداف سازمان نقش مهمی داشته و بهمین منظوراتوماسیون اداری، یکی ازابزارهای مهم مدیریت درتهیه برنامه‌ها وتصمیم گیریهای استراتژیک سازمان محسوب میگردد.

از اینرو سیستم هایاتوماسیون اداری، ابزاری درجهت تسریع امور و اطلاع رسانی مناسب بالاخص در کشورهای درحال توسعه محسوب می شود.

برخی از از امکانات :

-ثبت و گزارشگيري آسان نامه هاي وارده و صادره

-ثبت كليه اطلاعات نامه ها بر اساس استانداردهای تدوين شده

-امكان كدسازي ويژه موارد پرکاربرد

-امكان اسكن تصاوير و الحاقات مربوط به نامه هاي وارده و صادره

-امكان تهيه گزارش آماري از تعداد نامه هاي وارد شده يا ارسالي از ادارات و ارگانهاي مختلف

-امكان كلاسه بندي نامه ها

-امكان صدور نامه صادره بر مبناي شماره وارده مطابق دفتر انديكاتور

-امكان ثبت اطلاعات و مشخصات آدرس ، تلفن و ... ادارات و سازمانهاي مرتبط

-وجود كليدهاي ميانبر مختلف جهت سرعت بخشيدن به كار در نرم افزار

-امكان ايجاد كارتابل الكترونيكي هوشمند با امكان صدور پاسخ نامه توسط كاربران 

امكان ارسال پيام و يا مكاتبه داخلي براي واحدهاي مختلف از طريق نرم افزار

 • جهت دريافت دمو نرم افزار از طريق منو تماس با ما ، براي ما پيام ارسال كنيد.

نرم افزار انبار و كالا

نرم افزار انبار:

این نرم افزار ، براي كنترل و مديريت ورود و خروج كالاها طراحی شده است و مهمترین دغدغه ها را که توجه به كنترل ورود و خروج کالاها ، داشتن اطلاعات به روز و صحیح از موقعیت مکانی ، موجودي لحظه اي جنسي و ريالي کالا ها در انبار می باشند را نظارت می نماید.

مدیریت دائمی بر روی کالاهای موجود در انبار ها باعث افزایش سرعت در ارائه خدمات گردیده و مشکلات موجود در سیستم های دستی و سنتی را از بین می برد.

برخی از از امکانات :

-         امكان ثبت درخواست خريد كالا و درخواست كالا از انبار

-         امكان ثبت ورود و خروج كالا ها در قالب رسيد و حواله انبار

-         امكان تعريف انبارهاي مختلف جهت تفكيك كالا ها

-         امكان ثبت اطلاعات تكميلي از قبيل آدرس و تلفن و ... جهت محلهاي خريد

-         امكان گزارشگيري از ميزان ورود(رسيد) و يا خروج(حواله) كالاها

-         امكان گزارش گيري از موجودي (جنسي،ريالي) كالا با شروط تكميلي

-         امكان گزارش گيري و مشاهده گردش كالاها

-         امكان انجام مراحل انبار گرداني پايان سال و انتقال مانده به سال بعد 

 • جهت دريافت دمو نرم افزار از طريق منو تماس با ما ، براي ما پيام ارسال كنيد.

اطلاعات تماس

آدرس:  مشهد - خيابان شهيد كريمي - بين كريمي 18 و 20 - پ 83 - طبقه دوم
تلفن:05138581480
با ما در تماس باشید