نرم افزار حقوق و دستمزد پرش

 

نرم افزار حقوق و دستمزد پرش :

محاسبات حقوق و دستمزد کارکنان، يکي از وقت گيرترين فعاليت هايي است که همواره با احتمال بروز خطاهاي انساني در جمع آوري اطلاعات کارکرد و محاسبه دقيق حقوق و مزاياي پرسنل همراه بوده است سیستم حقوق و دستمزد شرکت پارس رایانه شاپرك ، مجموعه عملیات مربوط به فرایند حقوق و دستمزد از ثبت اطلاعات پایه، انجام محاسبات مختلف و گزارش دهی متنوع و ايجاد فايلهاي خروجي مربوط به سازمانها(تامين اجتماعي،تامين درماني،دارائي،بازنشستگي،انواع بانكها) را پوشش می دهد و با هدف ایجاد انعطاف پذیری لازم در فرایند پرداخت حقوق، محاسبات پیچیده و متنوع را به سرعت و با دقت زیاد انجام داده و از این حیث تسهیلات کارآمدی را فراهم کرده است.

با توجه به پیچیدگی ها و وجود قوانين استخدامي متعدد و متنوع در محاسبه، دقت در انجام محاسبات و پاسخ دهی مناسب به سازمان ها، دارای اهمیت بسیار زیادی است. این سیستم به صورت انعطاف پذیر با ساده سازی و دقت بخشی به فرایند پرداخت حقوق و دستمزد، تسهیلات کارآمدی را در اختیار سازمان ها قرار می دهد.

ارائه گزارش های متناسب با استانداردها و فرمت های ارائه شده توسط سازمان های مربوطه، معمولا چالشی مهم در فرایند پرداخت حقوق به حساب می آید. امکان تهیه انواع گزارش های حقوقی و خاص در سیستم حقوق و دستمزد پیش بینی شده است.

به روز بودن، انعطاف و پیاده سازی قوانین و فرمولهای محاسباتی و سهولت کاربری این نرم افزار از اهمیت بسزایی برخوردار است. نرم افزار حقوق دستمزد شركت پارس رایانه شاپرك باامکان تعریف انواع پارامترهای محاسباتی برای سیستم حقوق و تعیین فرمولاسیون دلخواه و ارائه گزارشهای متنوع ،انتخابی شایسته جهت پوشش نیازهای شما در این حوزه می باشد.

برخی از از امکانات :

-  نرم افزار محاسبه و صدور حقوق و دستمزد ماهيانه پرسنل

-  امكان ثبت كامل اطلاعات مشخصات اصلي از قبيل مشخصات فردي ، وضعيت خدمتي و استخدامي و شغلي ، مشخصات  بيمه ، مشخصات بانكي و ..

امكان تعريف و تنظيم رقم هاي احكام و مزاياي مستمر و غير مستمر (درصورت نصب و استفاده از نرم افزار پرسنلي امكان انتقال ارقام مزايا به اين نرم افزار وجود دارد)

-  امكان تعريف و تنظيم و مديريت انواع كسورات مستمر و غير مستمر

-  امكان ثبت اطلاعات كامل مربوط به كاركرد پرسنل(انواع اضافه كار ، غيبت ، مريضي و ...)

-  امكان ثبت ماموريتها و تعريف كليه تنظيمات و محاسبات مربوط به آنها

-  امكان اعمال كليه تنظيمات سيستم نظير معافيتهاي حقوقي و مزايا و ... به صورت پويا

-  امكان تعريف و تغيير امضاكنندگان اسناد حقوقي

-  امكان تعريف و تغيير جدول معافيت مالياتي ساليانه

-  قابليت تعريف و تغيير عناوين مزايا و كسورات به صورت ماهيانه و يا ساليانه

-  امكان ثبت و تغيير گروهي مزايا و كسورات براي پرسنل جهت سرعت بخشيدن در ثبت اطلاعات

-  قابليت تعريف ضوابط و مقررات مربوط به نحوه محاسبات نظامهاي حقوق مختلف (جدول مشموليت)

-  قابليت تعريف كليه ضوابط و مقررات تاثير گذار در سيستم و محاسبات به صورت پويا (اطلاعات ضرايب)

-  امكان تعريف كليه فرمولهاي محاسباتي بدون نياز به كدنويسي

-  امكان تعريف فرمولها و محاسبات فردي براي افراد خاص از قبيل جانبازان و ...

-  امكان محاسبه فيش حقوقي به صورت فردي و گروهي با سرعت فوق العاده

-  قابليت محاسبه انواع معوقات پرسنل ناشي از حكم ، ناشي از تغيير ضوابط و مقررات و ...(تفاوتها)

-  امكان پرداخت مبالغي خاص به صورت مجزا  از حقوق ماهيانه تحت عنوان پرداختهاي متفرقه

-  امكان محاسبه و پرداخت عيدي ساليانه به پرسنل

امكان محاسبه حقوق ماهيانه ، اضافه كار و ماموريت ، پرداخت متفرقه ، عيدي ، تفاوت ها و بازنشستگان هر كدام به صورت مجزا از هم و ليست گيري اين عناوين به صورت تفكيكي

-  قابليت ثبت اطلاعات كارگران روزمزد و ليست گيري از حقوق ماهيانه و تهيه ديسكت بيمه جهت اين نوع پرسنل

-  امكان گزارشگيري هاي متنوع از قبيل ليست حسابداري و سرجمع ، ليست بانك ، اضافه كاري ، ماموريت ،  بدهي، بازنشستگي و انواع  ليست هاي بيمه و ساير انواع ليست هاي مورد نياز شهرداري و   ...

-  امكان تهيه انواع فایل  هاي بانكها ، انواع  بيمه ، ‌ماليات ، بازنشستگی و ...

-  امكان انتقال اتوماتيك احكام جديد از نرم افزار پرسنلي در صورت نصب در شهرداري جهت ثبت مزاياي جديد بدون نياز به ثبت توسط كاربر

-امكان ذخيره و بايگاني اطلاعات و خروجيهاي حقوقي و عناوين مزايا و بدهي ها و امضاكنندگان و ... و تمامي فرمولهاي محاسباتي در هر ماه تحت عنوان اطلاعات سالانه جهت مراجعه در زمانهاي بعدي

-  امکان تعریف تنظیمات حسابهای بودجه در مورد حقوق پرداختی جهت سهولت در ثبت سند حسابداری

-  ضمنا نرخ هاي اضافه كار و درصدهاي مختلف بيمه ها و ... در نرم افزار قابل تعريف و تغيير مي باشد و بر اين مبنا تمامي محاسبات انجام خواهد شد و چندين و چند امكان مختلف حقوق و محاسباتي پر استفاده در نرم افزار پيش بيني شده است .

  • جهت دريافت دمو نرم افزار از طريق منو تماس با ما ، براي ما پيام ارسال كنيد.

 

با ما در تماس باشيد :
  مشهد ، خيابان شهيد كريمی ، بين كريمی 18 و 20 ، پلاك 83 ، طبقه دوم
 051-38581480 
  09155021764
  9194665448
شبكه های اجتماعی :      instagram