نرم افزار مدیریت تردد پرش

ثبت و کنترل ورود و خروج و تردد کارکنان همواره یکی از مسائل زمان بر و با امکان خطای بالا در تمام سازمان های خصوصی و دولتی بوده و هست. در گذشته مدیریت این امر به صورت سنتی و دستی و از طریق دفاتر حضور و غیاب در شروع و پایان شیفت کاری و یا هنگام مرخصی صورت می گرفت و مسئول مربوطه می بایست در پایان ماه جهت محاسبه حقوق و دستمزد ، اضافه کاری ، مرخصی و … پرسنل ، با حساب و کتاب دستی این امر طاقت فرسا را به انجام می رسانید.

امروزه با وجود دستگاه های حضور و غیاب دیگر نیازی به ثبت دستی ساعات ورود و خروج پرسنل نیست و مهم ترین نیاز ، وجود نرم افزاری پیشرفته و منعطف جهت دریافت اطلاعات از دستگاه و تحلیل آن ها جهت تولید خروجی های مختلف از قبیل میزان کارکرد ماهیانه ، ساعات مرخصی ، ماموریت ، تعداد روز غیبت و … است.

نرم افزار مدیریت تردد پرش نرم افزاری بروز ، پیشرفته ، هوشمند و منعطف با قابلیت برقراری ارتباط با اکثر دستگاه های پیشرفته حضور و غیاب موجود در کشور است. این نرم افزار به عنوان حلقه اصلی ارتباط بین سخت افزار ثبت حضور و غیاب و نرم افزارهای محاسبه حقوق و دستمزد و پرسنلی پرش به حساب می آید.

چرا نرم افزار مدیریت تردد پرش ؟

  • قابلیت تعریف انواع شیفت‌های کاری به صورت نامحدود
  • پشتیبانی از شیفت های چرخشی
  • امکان محاسبه تاخیر، تعجیل، اضافه کاری و شناوری
  • امکان ثبت انواع مرخصی
  • امکان ویرایش اطلاعات تردد به صورت فردی و گروهی
  • امکان انواع گزارشگیری برحسب تاریخ، افراد، گروههای مختلف و نوع تردد
  • امکان ارسال محاسبه کارکرد به سیستم حقوق و دستمزد و پرسنلی پرش

آشنایی با محیط نرم افزار

شهرداری تربت حیدریه

شهرداری تربت حیدریه

شهرداری دولت آباد

شهرداری دولت آباد

شهرداری گلمکان

شهرداری گلمکان

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است