نرم افزار صدور فيش درآمد پرش

نرم افزار درآمد پرش :

شهرداری ها منابع درآمدی مختلفی نظیر امور مربوط به تاکسیرانی ، اتوبوسرانی ، نوسازی ، آرامستان ها ، عوارض خودرو و ... دارند که ثبت و مدیریت این ها به صورت دستی و سنتی امری پیچیده می باشد.این شرکت در جهت تحقق اهداف خود و رضایت کامل مشتریان برای تمامی موارد فوق نرم افزارهای کاربردی مورد نیاز را طراحی نموده است.

ضمنا برای آن دسته از مشتریانی که امکانات کامل نرم افزارهای مورد اشاره را نیاز نداشته و فقط به مبالغ درآمدی آن ها نیاز دارند ، نرم افزاری را تحت عنوان سیستم درآمد طراحی نموده تا بتوانند فقط کلیه اطلاعات درآمدی ( ازقبیل تاکسیرانی ، اتوبوسرانی ، متوفیات و ... ) را ثبت و مدیریت نماید.

با ما در تماس باشيد :
  مشهد ، خيابان شهيد كريمی ، بين كريمی 18 و 20 ، پلاك 83 ، طبقه دوم
 051-38581480 
  09155021764
  9194665448
شبكه های اجتماعی :      instagram